Tips voor beginnende ondernemers

Je administratie en boekhouding is nodig om elk jaar belastingaangifte te kunnen doen en elk kwartaal of maand je omzetbelasting (OB) aan te geven. Het geeft rust en ondernemersvrijheid als jouw administratie en boekhouding op orde is.

Maar wat is nu het verschil tussen administratie en boekhouden?
Boekhouden is vooral verplicht. Overheid en belasting eisen dat je als ondernemer alle financiële gegevens bijhoudt. Het grote voordeel is dat je intern en voor jezelf steeds goed helder hebt hoe je bedrijf er financieel voor staat en welke acties je moet ondernemen.

Een administratie die op orde is, geeft je bedrijf slagkracht. Bij een goede administratie zijn alle benodigde gegevens direct oproepbaar en maakt dat je alert en flexibel kunt inspelen op kansen en uitdagingen.

Je moet rekening houden met drie boekhoudkundige overzichten:
1. Balans ( het overzicht van bezittingen, verplichtingen, investeringen en eventuele schulden)
2. Resultatenrekening (het overzicht van omzet, kosten en winst tbv je belastingaangiften)
3. Cashflowoverzicht (brengt geldstromen in kaart, qua inkomsten en uitgaven)

TIP 1:

 • Het is handig om direct al vanaf het begin bv een Excel bestand te maken met je verkoop- en inkoopfacturen. Zo’n spreadsheet geeft je snel inzicht in je kosten en opbrengsten en je houdt overzicht op je BTW verplichtingen. Wanneer je bedrijf groeit is het wellicht raadzaam om een boekhoudpakket aan te schaffen (wel prijzig!) omdat een spreadsheet zoals bv Excel redelijk foutgevoelig is en niet echt handig voor wat meer ingewikkelde berekeningen.

TIP 2:

Berg je administratie op in verschillende mappen of ordners:

 • Verkoopfacturen
 • Inkoopfacturen (bonnetjes op bedrijfsnaam!)
 • Bankafschriften
 • Belastingadministratie en -correspondentie
 • Verzekeringspolissen
 • Contracten en formulieren (KvK, algemene voorwaarden, etc.)
 • Garantiebewijzen
 • Wat specifiek voor jouw bedrijf nog van belang is

Digitaal verstuurde en ontvangen rekeningen moeten ook fysiek opgeborgen worden!

TIP 3:

Over digitaal gesproken. Bewaar de volgende zaken goed en zorg regelmatig voor een backup:

 • Je boekhoudbestanden
 • Je inkomende en uitgaande mails
 • Je debiteuren- en incassobeheer 
 • Je voorraadadministratie (indien je bv een webshop hebt)
 • Digitaal opgeslagen gegevens die specifiek voor jouw bedrijf van belang zijn
 • Je zou ook kunnen overwegen om al je gegevens op te slaan in de Cloud. Je hebt er altijd toegang toe en ze zijn veilig opgeborgen.

TIP 4:

Wen je vanaf het begin aan om elke dag een administratiemoment in te bouwen. Net zoals het regelmatig bijhouden van je website en social media is ook het dagelijks bijwerken van je administratie een must voor gezond ondernemerschap. Dat betekent elke dag minstens een keer:

 • de verkoopfacturen van je verkochte producten en diensten in je administratie invoeren
 • je ontvangen inkoopfacturen verwerken in je boekhouding
 • facturen betalen (liever iets te vroeg dan te laat!)
 • een debiteurenrondje maken (wie moet nog wat betalen?)
 • Wat specifiek voor jouw bedrijf nog van belang is

DE BASIS VAN SUCCESVOLLE ONDERNEMERS

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

HELP! Wat betekenen al die codes van de Belastingdienst ??

Wat betekenen de codes welke de belastingdienst gebruikt voor aangiftes en aanslagen ?

Op aanslagen en aangiftes van de belastingdienst zijn vaak codes te vinden, deze codes geven informatie over het soort aanslag en de periode van de aangifte of aanslag. Hieronder vind u een overzicht van de gebruikte coderingen en hun betekenis.

Indien u alleen het betalingskenmerk weet dan kunt u dat met deze module omrekenen.

De codering in letters is als volgt:

Omzetbelasting

B - Omzetbelasting
F - Naheffingsaanslag omzetbelasting
O - Teruggave omzetbelasting

Loonbelasting

L - Loonheffing
A - Naheffingsaanslag loonheffing
J - Teruggave loonheffingen - bijdrage zorgverzekeringswet

Inkomstenbelasting

H - Inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen
N - Inkomstenbelasting (gemoedsbezwaarden)

Zorgverzekeringswet

W - Zorgverzekeringswet

Vennootschapsbelasting

V - Vennootschapsbelasting

Motorrijtuigenbelasting

M - Motorrijtuigenbelasting
Y - Naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

Toeslagen

T - Eindigend op een 1 - Kinderopvangtoeslag
T - Eindigend op een 2 - Huurtoeslag
T - Eindigend op een 3 - Zorgtoeslag

Overigen

Z - Overige

De codering in cijfers is als volgt:

Voor de letter vind u het fiscale- of het BSN (burgerservicenummer), na het de letter vind de tijvakcodering en de status codering plaats, dit werkt als volgt:

Als eerste wordt het laatste cijfer van het jaar of jaar met periode weergegeven, hierna volgt een statuscodering:

De statuscodes zijn als volgt:

0 tot en met 5 - 1e tot en met de 5e voorlopige aanslag
6 - Definitieve aanslag
7 tot en met 9 - 1e tot en met de 3e navorderingsaanslag

De periodecodes zijn maandnummers of indien kwartalen:

21 - 1e kwartaal
24 - 2e kwartaal
27 - 3e kwartaal
30 - 4e kwartaal

Voorbeelden (0000.00.000 als fiscaal / BSN nummer):

0000.00.000.H.46 - Definitieve aanslag inkomstenbelasting 2014
0000.00.000.B.01.5040 - Omzetbelasting april 2015

Heeft u nog vragen over aangiften, aanslagen of andere fiscale zaken dan kunt u contact met ons opnemen.